Tworzenie, zarządzanie i utrzymywanie infrastruktury sieci LAN w środowisku firmowym w Słomnikach. Obejmuje cykliczne kontrole techniczne, aktualizacje oprogramowania sieciowego, monitoring wydajności oraz reagowanie na incydenty sieciowe. Gwarantuje nieprzerwane działanie usług i aplikacji korporacyjnych.

Projektowanie sieci LAN

Projektowanie szczegółowych planów sieci LAN zgodnych z oczekiwaniami klienta ze Słomnik. Obejmuje analizę potrzeb, wybór technologii, planowanie topologii sieci oraz rozmieszczenie sprzętu sieciowego dla skutecznej komunikacji wewnętrznej organizacji.

Tworzenie sieci LAN

Wdrożenie sieci LAN zgodnie z wcześniej opracowanym projektem. Prace mogą obejmować instalację okablowania strukturalnego, montaż urządzeń sieciowych oraz ich fizyczne połączenia. Usługa ta jest skierowana do firm potrzebujących nowej infrastruktury sieciowej lub rozbudowy istniejącej sieci.

Konfiguracja sieci LAN

Po instalacji sprzętu sieciowego konieczna jest jego konfiguracja, która pozwoli na prawidłową komunikację między urządzeniami. Konfiguracja obejmuje m.in: ustawienia IP, zabezpieczenia sieciowe, VLAN-y, protokoły routingu oraz optymalizację wydajności sieci.

Budowa sieci LAN w firmie

To usługa kompleksowa, która obejmuje projektowanie, tworzenie oraz konfigurację sieci LAN, zgodnie z wymaganiami i specyfiką działalności klienta ze Słomnik. Zazwyczaj realizowana jest przy nowych instalacjach lub głębokich modernizacjach istniejących sieci w Słomnikach.

Instalacja szafy rack

Usługa polega na instalacji szafy do przechowywania sprzętu sieciowego i serwerowego, zapewniając bezpieczne i zorganizowane przechowywanie. W ramach usługi wykonuje się montaż szafy, odpowiednie rozmieszczenie kabli oraz instalację komponentów.

Instalacja WiFi

Usługa polega na instalacji szafy do przechowywania sprzętu sieciowego i serwerowego, zapewniając bezpieczne i zorganizowane przechowywanie. W ramach usługi wykonuje się montaż szafy, odpowiednie rozmieszczenie kabli oraz instalację komponentów.