Projektowanie, zarządzanie i utrzymanie infrastruktury sieci LAN w środowisku korporacyjnym w Skale. Obejmuje regularne inspekcje techniczne, aktualizacje oprogramowania sieciowego, monitoring wydajności oraz szybkie reagowanie na incydenty sieciowe. Gwarantuje ciągłość działania usług i aplikacji firmowych.

Projektowanie sieci LAN

Tworzenie zaawansowanych planów sieci LAN dostosowanych do specyfikacji klienta ze Skały. Obejmuje analizę wymagań, wybór technologii, projektowanie topologii sieci oraz rozmieszczenie sprzętu sieciowego, aby zapewnić efektywną komunikację w organizacji.

Tworzenie sieci LAN

Realizacja sieci LAN na podstawie wcześniej opracowanego projektu. Prace mogą obejmować okablowanie strukturalne, montaż sprzętu sieciowego oraz ich fizyczne połączenia. Usługa ta jest przeznaczona dla firm potrzebujących nowej infrastruktury sieciowej lub modernizacji istniejącej sieci.

Konfiguracja sieci LAN

Po zainstalowaniu sprzętu sieciowego wymagane jest jego skonfigurowanie, aby umożliwić właściwą komunikację między urządzeniami. Proces konfiguracji obejmuje m.in: ustawienia adresów IP, zabezpieczenia sieci, VLAN-y, protokoły routingu oraz optymalizację wydajności sieci.

Budowa sieci LAN w firmie

Jest to kompleksowa usługa, która obejmuje projektowanie, tworzenie oraz konfigurację sieci LAN, dostosowaną do wymagań i specyfiki działalności klienta ze Skały. Najczęściej realizowana jest przy nowych instalacjach lub gruntownych modernizacjach istniejących sieci w Skale.

Instalacja szafy rack

Realizacja usługi obejmuje montaż odpowiedniej szafy do przechowywania sprzętu sieciowego i serwerowego, gwarantując bezpieczne i zorganizowane przechowywanie. W ramach usługi przeprowadza się montaż szafy, odpowiednie ułożenie kabli oraz instalację komponentów.

Instalacja WiFi

Realizacja usługi obejmuje montaż odpowiedniej szafy do przechowywania sprzętu sieciowego i serwerowego, gwarantując bezpieczne i zorganizowane przechowywanie. W ramach usługi przeprowadza się montaż szafy, odpowiednie ułożenie kabli oraz instalację komponentów.