Tworzenie, zarządzanie i utrzymanie infrastruktury sieci LAN w firmie w Proszowicach. Obejmuje cykliczne kontrole techniczne, aktualizacje oprogramowania sieciowego, monitoring wydajności oraz reakcję na incydenty sieciowe. Gwarantuje nieprzerwane funkcjonowanie usług i aplikacji korporacyjnych.

Projektowanie sieci LAN

Projektowanie zaawansowanych planów sieci LAN zgodnych z oczekiwaniami klienta z Proszowic. Obejmuje analizę wymagań, wybór technologii, planowanie topologii sieci oraz rozmieszczenie sprzętu sieciowego dla efektywnej komunikacji wewnątrz organizacji.

Tworzenie sieci LAN

Realizacja sieci LAN na podstawie wcześniej przygotowanego projektu. Prace mogą obejmować instalację okablowania strukturalnego, montaż urządzeń sieciowych oraz ich fizyczne połączenia. Usługa ta jest skierowana do firm potrzebujących nowej infrastruktury sieciowej lub modernizacji istniejącej sieci.

Konfiguracja sieci LAN

Po instalacji sprzętu sieciowego konieczna jest jego konfiguracja, która pozwoli na właściwą komunikację między urządzeniami. Proces ten obejmuje m.in: ustawienia IP, zabezpieczenia sieciowe, VLAN-y, protokoły routingu oraz optymalizację wydajności sieci.

Budowa sieci LAN w firmie

Usługa ta obejmuje pełen zakres działań od projektowania, przez budowę, aż po konfigurację sieci LAN, dostosowaną do wymagań i specyfiki działalności klienta z Proszowic. Najczęściej realizowana jest przy nowych instalacjach lub głębokich modernizacjach istniejących sieci w Proszowicach.

Instalacja szafy rack

Usługa polega na instalacji szafy do przechowywania sprzętu sieciowego i serwerowego, zapewniając bezpieczne i zorganizowane przechowywanie. W ramach usługi wykonuje się montaż szafy, odpowiednie ułożenie kabli oraz instalację komponentów.

Instalacja WiFi

Usługa polega na instalacji szafy do przechowywania sprzętu sieciowego i serwerowego, zapewniając bezpieczne i zorganizowane przechowywanie. W ramach usługi wykonuje się montaż szafy, odpowiednie ułożenie kabli oraz instalację komponentów.