Budowa, zarządzanie i konserwacja infrastruktury sieci LAN w środowisku firmowym w Niepołomicach. Zawiera regularne przeglądy techniczne, aktualizacje oprogramowania sieciowego, monitoring wydajności oraz reagowanie na incydenty sieciowe. Zapewnia ciągłość działania usług i aplikacji korporacyjnych.

Projektowanie sieci LAN

Opracowywanie planów sieci LAN odpowiadających potrzebom klienta z Niepołomic. Zawiera analizę potrzeb, dobór technologii, projektowanie topologii sieci oraz rozmieszczenie niezbędnego sprzętu sieciowego, co pozwala na efektywną komunikację w firmie.

Tworzenie sieci LAN

Implementacja sieci LAN zgodnie z wcześniej opracowanym planem. Prace mogą obejmować okablowanie strukturalne, instalację urządzeń sieciowych oraz ich fizyczne połączenia. Usługa ta jest dedykowana firmom potrzebującym nowej infrastruktury sieciowej lub rozbudowy istniejącej sieci.

Konfiguracja sieci LAN

Po zamontowaniu urządzeń sieciowych niezbędna jest ich konfiguracja, która umożliwi odpowiednią komunikację pomiędzy urządzeniami. Konfiguracja obejmuje m.in: ustawienia IP, zabezpieczenia sieci, VLAN-y, protokoły routingu oraz optymalizację wydajności sieci.

Budowa sieci LAN w firmie

To usługa kompleksowa, obejmująca projektowanie, tworzenie oraz konfigurację sieci LAN, dostosowaną do wymagań i specyfiki działalności klienta z Niepołomic. Realizowana jest głównie przy nowych instalacjach lub znacznych modernizacjach istniejących sieci w Niepołomicach.

Instalacja szafy rack

Usługa obejmuje montaż specjalistycznej szafy do przechowywania sprzętu sieciowego i serwerowego w sposób bezpieczny i uporządkowany. W ramach usługi wykonuje się montaż szafy, staranne układanie kabli oraz instalację wszystkich niezbędnych komponentów.

Instalacja WiFi

Usługa obejmuje montaż specjalistycznej szafy do przechowywania sprzętu sieciowego i serwerowego w sposób bezpieczny i uporządkowany. W ramach usługi wykonuje się montaż szafy, staranne układanie kabli oraz instalację wszystkich niezbędnych komponentów.