Budowa, zarządzanie i utrzymywanie infrastruktury sieci LAN w środowisku firmowym w Krakowie. Obejmuje regularne kontrole techniczne, aktualizacje oprogramowania sieciowego, monitoring wydajności oraz reakcję na incydenty sieciowe. Gwarantuje ciągłość działania usług i aplikacji korporacyjnych.

Projektowanie sieci LAN

Opracowywanie szczegółowych planów sieci LAN dostosowanych do wymagań klienta z Krakowa. Obejmuje analizę potrzeb, dobór technologii, projektowanie topologii sieci oraz rozmieszczenie niezbędnego sprzętu sieciowego dla efektywnej komunikacji w organizacji.

Tworzenie sieci LAN

Realizacja sieci LAN zgodnie z uprzednio opracowanym planem. Prace mogą obejmować okablowanie strukturalne, instalację urządzeń sieciowych oraz ich fizyczne połączenia. Usługa ta jest dedykowana firmom potrzebującym nowej infrastruktury sieciowej lub modernizacji istniejącej sieci.

Konfiguracja sieci LAN

Po zamontowaniu sprzętu sieciowego niezbędna jest jego konfiguracja, która pozwoli na właściwą komunikację między urządzeniami. Proces ten obejmuje m.in: ustawienia IP, zabezpieczenia sieciowe, VLAN-y, protokoły routingu oraz optymalizację wydajności sieci.

Budowa sieci LAN w firmie

To kompleksowa usługa, która obejmuje projektowanie, budowę oraz konfigurację sieci LAN zgodnie z wymaganiami i specyfiką działalności klienta z Krakowa. Usługa ta jest zazwyczaj realizowana przy nowych instalacjach lub gruntownych modernizacjach istniejących sieci w Krakowie.

Instalacja szafy rack

Usługa obejmuje montaż specjalistycznej szafy do przechowywania sprzętu sieciowego i serwerowego, zapewniając bezpieczne i uporządkowane przechowywanie. W ramach usługi wykonuje się montaż szafy, odpowiednie rozmieszczenie kabli oraz instalację poszczególnych komponentów.

Instalacja WiFi

Usługa obejmuje montaż specjalistycznej szafy do przechowywania sprzętu sieciowego i serwerowego, zapewniając bezpieczne i uporządkowane przechowywanie. W ramach usługi wykonuje się montaż szafy, odpowiednie rozmieszczenie kabli oraz instalację poszczególnych komponentów.