Oba systemy są istotnym elementem nowoczesnego zarządzania infrastrukturą i zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwach oraz instytucjach w Wieliczce. Gwarantują one zarówno bezpieczeństwo, jak i efektywność operacyjną. Montaż obejmuje instalację i konfigurację wszystkich komponentów, takich jak czytniki, panele kontrolne, zamki elektryczne oraz oprogramowanie zarządzające. Specjaliści dbają o prawidłowe działanie, niezawodność i bezpieczeństwo systemów.

Systemy kontroli dostępu (SKD)

Zaawansowane systemy zarządzania dostępem do wybranych stref w budynkach lub na terenach w Wieliczce. Podstawowym celem tych rozwiązań jest zabezpieczenie miejsca pracy, danych oraz personelu przed nieupoważnionym dostępem. Technologie stosowane w tych systemach obejmują karty magnetyczne, RFID, biometrię (np. odciski palców, rozpoznawanie twarzy) oraz kody PIN.

Rejestracja czasu pracy (RCP)

System kontroli dostępu w Wieliczce automatycznie rejestruje czas pracy pracowników. Identyfikacja użytkowników odbywa się przy wejściu i wyjściu z pracy za pomocą tych samych metod, co w przypadku weryfikacji dostępu do budynków. To narzędzie pozwala pracodawcom skutecznie zarządzać zasobami ludzkimi, usprawniać procesy pracy oraz dokładnie naliczać wynagrodzenia.