Oba systemy w Słomnikach stanowią integralną część nowoczesnego zarządzania infrastrukturą oraz zasobami ludzkimi w firmach i instytucjach. Zapewniają bezpieczeństwo i efektywność operacyjną. Montaż polega na instalacji i konfiguracji wszystkich elementów, takich jak czytniki, panele kontrolne, zamki elektryczne oraz oprogramowanie zarządzające. Specjaliści dbają o prawidłowe działanie, niezawodność i bezpieczeństwo systemów.

Systemy kontroli dostępu (SKD)

Nowoczesne rozwiązania technologiczne do zarządzania dostępem do wybranych stref w budynkach lub na terenach w Słomnikach. Główne zadanie tych systemów to ochrona miejsca pracy, danych oraz personelu przed nieautoryzowanym dostępem. Systemy te mogą wykorzystywać różne technologie identyfikacji, takie jak karty magnetyczne, RFID, biometrię (np. odciski palców, rozpoznawanie twarzy) oraz kody PIN.

Rejestracja czasu pracy (RCP)

System kontroli dostępu w Słomnikach automatycznie monitoruje czas pracy pracowników. Identyfikacja pracowników odbywa się przy wejściu i wyjściu z pracy za pomocą tych samych metod, co przy weryfikacji dostępu do obiektów. Dzięki temu narzędziu pracodawcy mogą skutecznie zarządzać zasobami ludzkimi, usprawniać procesy pracy i dokładnie naliczać wynagrodzenia.