Oba systemy są kluczowym elementem zarządzania infrastrukturą i zasobami ludzkimi w nowoczesnych przedsiębiorstwach oraz instytucjach w Proszowicach. Gwarantują one zarówno bezpieczeństwo, jak i efektywność operacyjną. Proces montażu obejmuje instalację i konfigurację wszystkich komponentów, takich jak czytniki, panele kontrolne, zamki elektryczne oraz oprogramowanie zarządzające. Specjaliści zapewniają prawidłowe działanie, niezawodność i bezpieczeństwo systemów.

Systemy kontroli dostępu (SKD)

Nowoczesne rozwiązania technologiczne do zarządzania dostępem do wybranych stref w budynkach lub na terenach w Proszowicach. Główne zadanie tych systemów to ochrona miejsca pracy, danych oraz personelu przed nieautoryzowanym dostępem. Systemy te mogą wykorzystywać różne technologie identyfikacji, takie jak karty magnetyczne, RFID, biometrię (np. odciski palców, rozpoznawanie twarzy) oraz kody PIN.

Rejestracja czasu pracy (RCP)

System kontroli dostępu w Proszowicach automatycznie monitoruje czas pracy pracowników. Pracownicy identyfikują się przy wejściu i wyjściu z pracy za pomocą tych samych metod, co przy weryfikacji dostępu do budynków. Dzięki temu narzędziu pracodawcy mogą skutecznie zarządzać zasobami ludzkimi, usprawniać procesy pracy i dokładnie naliczać wynagrodzenia.