Oba systemy stanowią kluczowy element nowoczesnego zarządzania infrastrukturą i zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwach i instytucjach w Krakowie. Gwarantują bezpieczeństwo oraz efektywność operacyjną. Proces montażu obejmuje instalację i konfigurację wszystkich komponentów, takich jak czytniki, panele kontrolne, zamki elektryczne oraz oprogramowanie zarządzające. Montaż przeprowadzany jest przez specjalistów, aby zapewnić prawidłowe działanie, niezawodność i bezpieczeństwo.

Systemy kontroli dostępu (SKD)

Innowacyjne systemy technologiczne przeznaczone do zarządzania dostępem do wybranych stref w budynkach lub terenach w Krakowie. Główna funkcja tych systemów to zabezpieczenie miejsca pracy, danych oraz personelu przed nieuprawnionym dostępem. Technologie wykorzystywane w tych systemach obejmują karty magnetyczne, RFID, biometrię (taką jak odciski palców czy rozpoznawanie twarzy) oraz kody PIN.

Rejestracja czasu pracy (RCP)

System kontroli dostępu w Krakowie automatycznie rejestruje czas pracy pracowników. Identyfikacja użytkowników następuje podczas wejścia i wyjścia z pracy przy użyciu tych samych metod, co w przypadku weryfikacji dostępu do budynków. To rozwiązanie pozwala pracodawcom skutecznie zarządzać zasobami ludzkimi, usprawniać procesy pracy oraz precyzyjnie naliczać wynagrodzenia.