AKON

Kontakt

Kontakt

 
 

Kraków

31-464 Kraków,  ul. Swojska 4

tel./fax 12 4136688

e-mail: krakow@akon.pl

Lublin i Zamość

22-400 Zamość, ul. Kilińskiego 11

tel. 84 627 10 11

e-mail: zamosc@akon.pl

Oddziały

Prezes Zarządu

mgr inż Andrzej Konarski

Dyrektor Oddziałów w Lublinie i Zamościu

Pełnomocnik Zarządu

mgr inż. Wiesław Smyk


Kierownik Biura Oddziałów w Lublinie i Zamościu

mgr Anna Klonowska


Biuro Zarządu i Oddziału w Krakowie

Bożena Maj